Ile kosztuje intercyza u notariusza?

Od chwili zawarcia małżeństwa cały majątek staje się waszą wspólną własnością. Dotyczy to wszystkich środków pieniężnych i rzeczy, które małżonkowie nabędą w przyszłości, ale nie wszystkich przedmiotów otrzymanych przez każdego z małżonków w czasie trwania małżeństwa jako darowizny lub spadku. W niektórych przypadkach małżonkowie decydują się na podpisanie intercyzy. To zabezpieczenie, które pozwala na łatwy podział majątku uzyskanego przed małżeństwem lub w przypadku radykalnej różnicy zarobków.

Ile kosztuje intercyza u notariusza?

Intercyza może musi być zawarta w formie aktu notarialnego, który przewiduje: rozszerzenie lub ograniczenie wspólności prawnej, prawa majątkowe przyszłych małżonków lub podział majątku wspólnego nabytego w częściach nierównych. Intercyza może w przyszłości podlegać zmianom. Wiele osób wstępujących w związek małżeński zastanawia się, ile kosztuje intercyza. Koszt jej sporządzenia jest stały. To ile kosztuje intercyza, uzależnione jest głównie od stawki notariusza i wysokości obowiązkowych opłat.

Co wpływa na koszty intercyzy?

Intercyza to uznawana przez prawników umowa, która w niektórych sytuacjach może poważnie ułatwić życie małżonkom. Szczególnie przy rozwodzie. Treść intercyzy może być dowolna, a koszty intercyzy nie są uzależnione od charakteru zapisów. Nie może jedynie naruszać obowiązującego w Polsce prawa. Małżonkowie mogą zawrzeć umowę przed małżeństwem lub już będąc w stanie małżeńskim.

Umowa podpisana przed zawarciem małżeństwa staje się obowiązująca od momentu legalnej rejestracji pary w urzędzie stanu cywilnego lub kościele. Jeżeli umowa została zawarta przez małżonków pozostających w związku małżeńskim, to wchodzi ona w życie z chwilą poświadczenia przez notariusza. Koszty intercyzy można podzielić pomiędzy małżonków lub mogą one obciążyć jedną ze stron.

Intercyza

Intercyza przed ślubem – koszt podpisania dokumentu

W przypadku konieczności rozwiązania intercyzy lub jej zmiany zawierana jest dodatkowa umowa. Od czego zależy zatem to, ile kosztuje intercyza przed ślubem? Koszt jest jednostronnie określony przez notariusza. Jednocześnie koszty zależne są od tego, ile razy dokonasz zmian w dokumencie. Możesz ich dokonać w dowolnym dogodnym momencie. Jednocześnie niemożliwe jest jednostronne zrzeczenie się warunków umowy, jest to możliwe tylko za obopólną zgodą. Intercyza traci też ważność z chwilą uznania małżonków za rozwiedzionych.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy umowa zawiera też zobowiązania po rozwodzie. Możliwa jest bowiem i tego typu intercyza przed ślubem. Koszt dokumentu pozostaje w tym momencie bez zmian.

Podpisana intercyza po ślubie – koszt umowy

Ile kosztuje intercyza po ślubie? Koszt umowy jest analogiczny jak w przypadku umowy zawieranej przed wstąpieniem w związek małżeński. Z jakim wydatkiem zatem wiążę się intercyza po ślubie? Koszt całości wydatków to około 600 złotych. Zwykle składa się na niego stawka notariusza, która nie przekracza 400 złotych oraz opłaty za wpis i podatek VAT. Jak widać w dużej mierze koszt podpisania umowy, zależy w największym stopniu od stawki samego notariusza.