Jak wygląda ślub buddyjski?

Zwyczaje ślubne na świecie są bardzo różne. Często wynikają nie tylko z tradycji, ale także religii. W większości krajów europejskich oraz w Ameryce Północnej ceremonia zaślubin i wesele wyglądają bardzo podobnie. W krajach, w których dominuje inna niż chrześcijańska religia, ślub i wesele są zupełnie inne. Zawarcie małżeństwa nie należy do obowiązków buddysty. Osoby wyznające buddyzm nie muszą zawierać formalnego związku. Ślub buddyjski jest jednak możliwy. Ceremonia zaślubin nie ma jednak charakteru religijnego, ślub zawiera się wyłącznie w urzędzie stanu cywilnego.

Czy buddysta może mieć żonę?

Jak najbardziej tak. Swoim wyznawcom Budda nie pozostawił żadnych odnoszących się do małżeństwa wskazówek. Wyraźnie jednak w swoich naukach mówi, że mąż powinien pozostać wierny jednej żonie. W odróżnieniu od katolicyzmu w buddyzmie nie ma sakramentu ślubu. Małżeństwo młodzi zawierają w urzędzie stanu cywilnego. Mimo że w uroczystości zaślubin bierze udział mnich, mimo że udziela młodym błogosławieństwa, to uroczystość ma tylko charakter religijny i nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych. Ceremonia ma wybitnie prywatny charakter i trwa bardzo krótko. Muszą o tym pamiętać przede wszystkim polscy wyznawcy buddyzmu. Do obowiązków męża należy między innymi opiekowanie się żoną oraz okazywanie jej szacunku.

Jakie są rodzaje ślubu buddyjskiego?

W buddyzmie istnieją trzy rodzaje małżeństwa. Są to:

-kanyadayna;

-gandharva;

-svayamvara.

Różnice między nimi polegają przede wszystkim na skutkach prawnych oraz na sposobie przygotowywania ceremonii ślubnej. Tradycyjną, najbardziej popularną formą zawierania małżeństwa przez buddystów jest kanyadayna. Decyzję o zawarciu takiego małżeństwa najczęściej podejmują rodzice. Wyboru partnera życiowego młodzi mogą dokonać także sami,ale rodzina musi zgodzić się na ślub. Gandharva to wolny związek, jego zawarcie nie wymaga zgody rodziców. Svayamavra oznacza, że kobieta dokonuje wyboru mężczyzny. Musi ona zwrócić biżuterię i ozdoby, które otrzymała od rodziców.

Ślub buddyjski

Jak wygląda buddyjski ślub i wesele?

Dla buddystów zarówno ceremonia ślubna, jak i przyjęcie weselne są bardzo ważnym wydarzeniem. Buddyjski ślub ma bardzo rodzinny charakter, dlatego też na ceremonię zaślubin zawsze zapraszani się mnisi. Uświetniają oni uroczystość recytując święte księgi i udzielają młodej parze błogosławieństwa. To, jak będzie wyglądało wesele zależy zarówno od regionu i lokalnej tradycji, jak również od statusu materialnego rodziny. Może to być zarówno skromne przyjęcie, jak i wystawne wesele, na którym bawi się mnóstwo gości. Data ślubu, data wspólnego zamieszkania młodych oraz kolorystyka strojów jest ustalana wspólnie przez rodzinę dziewczyny i chłopaka. Zgodnie z buddyjską tradycją młodzi mieszkają razem od dnia oficjalnych zaręczyn. Na ceremonii ślubnej panna młoda ma na sobie Bakhu. To tradycyjna, długa do ziemi szata. Zakłada również bluzę z długimi rękawami, w niektórych regionach panna młoda ma też specjalny szal. Pan młody także zakłada Bakhu. Męski Bakhu jest krótszy.