Jak wygląda ślub muzułmański?

Ślub i wesele w krajach, w których dominującą religią jest islam wyglądają zupełnie inaczej niż w większości krajów europejskich. Ślub muzułmański nie jest sakramentem, a jedynie cywilnoprawnym kontraktem zawieranym między kobietą a mężczyzną. Na ogół też to rodzice – zgodnie z tym, co jest zapisane w Koranie - wybierają żonę albo męża dla swojej córki bądź syna. To także rodzice negocjują warunki zawarcia małżeństwa, co czasem trwa naprawdę długo. Długi są też uroczystości weselne po podpisaniu małżeńskiego kontraktu.

Jak wygląda muzułmańskie małżeństwo?

W krajach Zachodu obowiązują ograniczenie wiekowe, od których można wziąć ślub. W islamie tego nie ma. Nierzadko więc się zdarza, że rodzice wydają za mąż kilkuletnie dziewczynki. Zgodnie z prawem szariatu (określa ono zasady i normy, które powinny być przestrzegane przez każdego muzułmanina) kobieta, która jest wyznawczynią Allacha nie może poślubić mężczyzny, który jest wyznawcą innej religii albo ateistą. Do obowiązków ojca należy bowiem wychowywanie dzieci w religii islamskiej. Islam dopuszcza bigamię. Oznacza to, że mężczyzna może mieć więcej niż jedną żonę. Rodziny, które prowadzą przed ślubem negocjacje wiele miejsca poświęcają wysokości wiana, którym przyszły małżonek obdarowuje przyszłą pannę młodą. Po ustaleniu wszystkich szczegółów następuje podpisanie kontraktu w domu panny młodej albo w meczecie. Jego podpisanie oznacza, że ślub muzułmański został zawarty.

Ślub muzułmański

Czy katoliczka może wziąć ślub z muzułmaninem?

Zawarcie ślubu między katoliczką a muzułmaninem jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Mamy tutaj na myśli oczywiście ślub kościelny. Aby małżeństwo między katoliczką a muzułmaninem mogło zostać zawarte w kościele, przyszła młoda para musi uzyskać dyspensę biskupa diecezjalnego. Niezbędne  jest też dostarczenie pewnych dokumentów. Przyszła panna młoda musi złożyć oświadczenie, że zrobi wszystko, aby zachować wiarę katolicką oraz, że ochrzci i wychowa po katolicku dzieci. Przyszły pan młody musi złożyć oświadczenie, że jest stanu wolnego oraz, że zgadza się na małżeństwo monogamiczne. Oświadczenia te muszą mieć formę pisemną. Ponadto pan młody musi dołączyć dokumenty z urzędu stanu cywilnego z kraju, z którego pochodzi. Dokumenty te należy przetłumaczyć na język polski, angielski, niemiecki bądź francuski.

Czy ślub w meczecie jest ważny?

Wiele osób obawia się, że zawarcie ślubu z muzułmaninem/muzułmanką przekreśla możliwość wzięcia ślub w kościele. Rzeczywiście w pewnych sytuacjach ślub w islamie jest przeszkodą do zawarcia ślubu kościelnego. Katolicy zobowiązani są do zawarcia ślubu w kościele przed księdzem i z dwoma świadkami. Jeżeli w trakcie zawierania ślubu z wyznawcą Allacha ani też przed tą uroczystością katolik nie dokonał apostazji, czyli nie porzucił kościoła katolickiego, zgodnie z nauką kościoła jest osobą wolną, jego ślub w islamie jest nieważny. Oznacza to, że nie ma przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego w kościele. Wyjątkiem jest dyspensa udzielona na ślub muzułmański.