Rodzina męża ważniejsza od żony – co robić?

Przeszkód do tego, aby stworzyć udany związek może być naprawdę wiele, jedną z nich jest rodzina partnera. Wielu mężczyzn jest niezwykle mocno związanych emocjonalnie ze swoją rodziną, związek ten może być na tyle silny, że może stać się nawet przyczyną rozpadu małżeństwa. Uzależnienie od rodziców w wielu przypadkach jest na tyle silne, że zbudowanie prawidłowych relacji z mężem nie jest możliwe. Związek z osobą, która uważa, że rodzina jest ważniejsza od żony można oczywiście próbować uratować, zadanie to nie będzie jednak należało do najłatwiejszych.

Dlaczego rodzina staje się przyczyną konfliktów w związku?

Wychodząc za mąż dokonujesz wyboru mężczyzny, z którym chcesz spędzić resztę życia, ale nie wybierasz jego rodziny. Nie możesz jednak zapominać o tym, że zawierając małżeństwo bierzesz niejako ślub także z rodziną męża. Musisz być też świadoma tego, że dom rodzinny Twojego męża może mocno różnić się od domu, w którym Ty wyrastałaś – panujące między obiema rodzinami różnice mogą być na tyle duże i tak trudne dla Ciebie do zaakceptowania, że mogą stać się przyczyną rozstania. Małżeństwo ma szansę przetrwać jeśli zarówno Ty, jak i rodzice oraz krewni Twojego męża będziecie w stanie oprzeć swoje wzajemne relacje na szacunku – rodzona męża nie może wnikać w styl Waszego życia i decyzje, które podejmujecie, ale Ty także wchodząc do niej rodziny powinnaś zaakceptować panujące w niej zasady.

Co zrobić, gdy mąż jest uzależniony od swojej rodziny?

Rodzina męża z czasem staje się także rodziną kobiety, która zdecydowała się wyjść za niego za maż, nic więc dziwnego, że zależy jej na tym, aby zbudować z nią dobre relacje. Jednak sytuacji w której rodzice uważają dorosłego syna za małe dziecko wcale nie należą do rzadkości, z tego powodu stale starają się go kontrolować, dyktują mu też, co ma rodzic. Dla żony taka sytuacja na pewno nie jest łatwa. Warto przy tym pamiętać, że panowie mogą być emocjonalnie związani nie tylko z rodzicami, ale także z rodzeństwem. O tym, że rodzina męża ważniejsza od żony, panie dowiadują się na ogół już po ślubie, rola żony staje się w takim małżeństwie niezwykle trudna, mąż bowiem będzie gotowy na każde wezwanie swoich rodziców, siostry czy brata. Mąż uzależniony od swojej rodziny zawsze na pierwszym miejscu będzie stawiał jej potrzeby i problemy ponad własną rodziną. Tę niezdrową sytuację musisz omówić z mężem, możesz też porozmawiać z jego rodzicami albo rodzeństwem.

Rodzina męża ważniejsza od żony

Czy z maminsynkiem można stworzyć udaną rodzinę?

Na miano maminsynka zasługuje każdy dorosły mężczyzna, który bez mamy nie jest w stanie sobie poradzić – nawet po założeniu własnej rodziny i po wyprowadzeniu się z rodzinnego domu, osobą najważniejszą w jego życiu będzie oczywiście mama. Wychodząc za mąż za maminsynka musisz się liczyć z tym, że osobą dla niego najważniejszą nie będziesz Ty, ale jego mama. Musisz być przygotowana na to, że w sytuacji, kiedy matka jest ważniejsza od żony oznaczać będzie, że Twój małżonek nie podejmie żadnej decyzji, jeśli wcześniej nie skonsultuje jej z mamą. Będzie ją też często odwiedzał i zwierzał się z najbardziej intymnych spraw, będzie ją też każdego dnia rozmawiał z nią przez telefon, do tego, jeśli tylko mama poprosi go o pomoc, rzuci wszystko i natychmiast do niej pobiegnie. Życie, kiedy matka jest ważniejsza od żony nie jest łatwe, będziesz się czuła odrzucona przez męża, stworzenie zdrowej relacji z mężczyzną uzależnionym od matki może nie być możliwe.

Jak uzdrowić związek?

Jak odciąć się od rodziny męża – to pytanie zadaje sobie niejedna kobieta, której mąż okazał się maminsynkiem albo osoba uzależnioną od innych członków swojej najbliższej rodziny. Od rodziny męża można się odciąć, ale wymaga to przede wszystkim dużo cierpliwości. Przede wszystkim Twój małżonek musi wyrazić przynajmniej niewielką chęć do zmian – jeśli nie będzie chciał niczego zmieniać w swoich relacjach z rodziną, próby zerwania więzi okażą się nieskuteczne. Jeśli  chcesz, aby Wasze relacje z rodziną męża wyglądały inaczej, musisz pokazać mężowi, że postawienie Waszego małżeństwa i założonej przez Was rodzin na pierwszym miejscu nie oznacza zerwania relacji z jego rodziną. Kiedy relacje z rodziną męża są wyjątkowo trudne, pomóc może wyprowadzka do innego miasta – to trudna decyzja, ale warto ją podjąć, aby uratować związek. Aby odciąć męża od rodziny, potrzebować będziesz dużo czasu, dystans w relacjach z rodziną powinnaś bowiem zwiększać stopniowo. Niezbędna może się też okazać pomoc specjalisty – być może uda się uratować Wasze małżeństwo, odciąć męża od rodziny, jeśli zdecydujecie się na terapię par.