Protokół przedślubny – pytania i odpowiedzi

Przed ślubem kościelnym młoda para musi udać się do kancelarii parafialnej, aby sporządzić protokół przedślubny. Wiele par zastanawia się, jak wygląda ten dokument i jakie pytania zawiera.

Protokół przedślubny – co to jest?

Zatem czym jest protokół przedślubny? Co to jest? To dokument, który składa się z 6 części i kilkudziesięciu pytań. Aby przygotować protokół przed ślubem, przyszli państwo młodzi muszą udać się do biura parafialnego. Tam podczas dłuższej rozmowy ksiądz zada pannie młodej kilka pytań i zostaną uzgodnione wszystkie formalności. Kluczowym pytaniem jest, kiedy sporządzić protokół przedmałżeński. Ile przed ślubem czasu trzeba poświęcić na jego przygotowanie?

Protokół przedślubny, zwany także protokołem przedmałżeńskim, pisany jest wyłącznie dla par, które zdecydowały się na zawarcie związku małżeńskiego lub małżeństwo. Najczęściej spisuje się go bezpośrednio przed ustaleniem daty uroczystości i przyjęciem zapłaty za uroczystość. To ile za protokół przedślubny zapłacimy, zależy od danej parafii i księdza. Jednocześnie to ile za protokół przedślubny zażąda od nas proboszcz, powinno być uzależnione od zamożności młodych. Z kolei protokół przedślubny w urzędzie jest wliczony w cenę samej uroczystości, która wiążę się z opłatą skarbową w wysokości 84 złotych. Jednocześnie protokół przedślubny w urzędzie nie jest tak rozbudowany jak ten w kościele, a pytania dotyczą jedynie personaliów przyszłych małżonków.

Protokół przedślubny

Protokół przedślubny – pytania

Sporządzenie protokołu małżeństwa to jeden z najbardziej stresujących momentów. Wiele osób zastanawia się, jakie pytania padną i czy będą bardzo osobiste. Spotkanie przedmałżeńskie trwa zazwyczaj około 45 minut. Czy to jest to konieczne? Niestety bez tego dokumentu ślub może zostać uznany za nieważny, oczywiście, jeśli chodzi o kościelny protokół przedślubny. Co to jest za dokument i jakich pytań możemy się spodziewać?

Jakie pytania zadaje ksiądz, przygotowując protokół ślubu? Część z nich dotyczy spraw formalnych, takich jak adres domowy czy dane osobowe. Większość jednak dotyczy tematu wiary, a także sytuacji pomiędzy narzeczonymi, np. tego, jak długo się znają, czy znają się ich rodziny. Pojawiają się także pytania o bariery w małżeństwie, w tym pokrewieństwo, a także seksualność.

Wiadomo już, więc czym jest protokół przedmałżeński. Ile przed ślubem się go spisuje? Termin sporządzenia protokołu jest dowolny, ale najczęściej podpisanie go jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia aktu zaślubin.

Aby nie denerwować się przed spisaniem protokołu przed ślubem, warto wcześniej zapoznać się z pytaniami i przyjrzeć się wzorowi dokumentu. Protokół przedślubny może zawierać np. takie pytania:

• Dane osobowe.

• Miejsce i adres stałego zamieszkania.

• Miejsce i adres rodziców.

• Stan cywilny (panny, wdowiec, w związku cywilnym, rozwiedziony).

• Edukacja.

• Czy akceptujesz zasady moralności chrześcijańskiej?

• Czy rozumiesz potrzebę modlitwy i przyjmowania sakramentów św. i uczestnictwo we Mszy św.?

• Czy zamierzasz świadomie przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć komunię przed ślubem?

• Czy ukończyłeś katechizację (podstawową, średnią, przedmałżeńską)?

• Jak długo panna młoda i pan młody znają się?

• Czy rodzice i opiekunowie wiedzą o swoim zamiarze zawarcia związku małżeńskiego?

• Czy pan młody ma wątpliwości co do swojego zdrowia?

• Czy masz wątpliwości, czy jesteś w stanie zawrzeć związek małżeński?

• Czy istnieją zobowiązania wobec współmałżonka, dzieci lub innych osób z poprzedniego małżeństwa lub związku?