Regulamin sprzedaży biletów online

E-WEDDING.PL  – regulamin sprzedaży BILETÓW na Targi Ślubne WEDDING 25-26 Listopada 2017 – PGE Narodowy

I. OBJAŚNIENIA POJĘĆ:

Organizator – Leo Project Beata Obidzińska, ul.  Al. Wojska Polskiego 22, kod: 05-820, NIP – 534- 215 – 25-20 , Regon: 145 819 779  – Organizator Targów Ślubnych WEDDING 25-26 Listopada na PGE Narodowym

Sklep – sklep internetowy pod nazwą e-wedding.pl prowadzony  przez Organizatora Leo Project Beata Obidzińska, działający pod adresem www.e-wedding.pl sprzedający za pośrednictwem Internetu bilety wstępu na Targi Ślubne WEDDING 25-26 Listopada 2017 na PGE Narodowym

Bilety – bilet/bilety, nośnik  upoważniające do wstępu na Targi Ślubne WEDDING organizowane przez sklep www.e-wedding.pl

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Klient – osoba dokonująca zakupów w Sklepie

Konto Klienta – indywidualna i chroniona przed dostępem osób trzecich baza zawierająca dane Klienta służące do składania i realizacji składanych przez Klienta zamówień, a także historię złożonych przez Klienta zamówień oraz dane dotyczące stanu wpłat Klienta z tytułu zakupionych Biletów

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line i kart płatniczych, za pośrednictwem systemu Dotpay www.dotpay.pl oraz płatność wykonywana przez Klienta z własnego konta bankowego na konto Organizatora Targów.

Regulamin – niniejszym regulamin sprzedaży Biletów za pośrednictwem Sklep

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Kupujący Bilety w jakiejkolwiek przewidzianej Regulaminem formie wyraża zgodę na warunki transakcji określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Klient (osoba nabywająca Bilet) zobowiązany jest stosować się również do postanowień Regulaminu Organizatora. Klient powinien                     również stosować się do Regulaminu obiektu, w którym odbywa się Impreza.

 1. Informacja o cenie Biletu znajduje się na stronie internetowej Sklepu www.e-wedding.pl i uwidacznia się każdorazowo w Sklepie podczas procesu zakupu Biletu.
 2. Zawarta na podstawie Regulaminu umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do czasu jej wykonania poprzez realizację wydarzenia / Targów przez Organizatora, której nabyte przez Klienta Bilety dotyczą.

III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Biletów za pośrednictwem sieci Internet na stronie e-wedding.pl za pomocą której Klient składa zamówienie.
 2. Klient, składając zamówienie i uiszczając opłatę, zawiera z Organizatorem umowę świadczenia usługi związanej z wydarzeniem -Targami Ślubnymi WEDDING czego potwierdzeniem jest zamawiany Bilet.
 3. Klient składając zamówienie na Formularzu zamówienia zobowiązany jest dokonać wyboru daty wydarzenia, sposobu płatności za Bilet oraz zapoznać się i zaakceptować warunki zakupu Biletów  i Regulaminu, co jest warunkiem realizacji zamówienia.
 4. Dokonując zakupu Biletu Klient wskazuje dane osobowe, które zostaną wykorzystane na stworzenie konta Klienta – indywidualnej i chronionej przed dostępem osób trzecich bazy zawierającej dane Klienta służące do składania i realizacji składanych przez Klienta zamówień, a także historię złożonych przez Klienta zamówień oraz dane dotyczące stanu wpłat Klienta z tytułu zakupionych Biletów. Klient wskazując dane osobowe jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na zasadach określonych w pkt. IX Regulaminu oraz na stosowanie Regulaminu.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu (potwierdzenie zamówienia).
 6. Klient zobowiązany jest uiścić cenę za zakup Biletu niezwłocznie bezpośrednio po dokonaniu zamówienia.
 7. Dokonanie płatności przez Klienta celem realizacji zamówienia oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
 8. W przypadku, w którym zamówiony i opłacony Bilet nie dotrze do Klienta najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem targów, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. mail: sklep@e-weddding.pl
 9. Warunkiem sprzedaży jest zapłata za bilet w trakcie procedury składania zamówienia. Zamówienie nieopłacone zostanie anulowane przez Sklep w ciągu 24 godzin. Edycja nieopłaconego zamówienia nie jest możliwa.
 10. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)) Klientowi zawierającemu umowę w Sklepie sprzedaży Biletów e-wedding.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 11. Sklep e-wedding.pl o nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność biletów kupionych poza siecią sprzedaży www.e-wedding.pl. Nabywanie biletów z drugiej ręki niesie za sobą ryzyko kupienia biletu nieważnego. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia. W przypadku rejestracji wydarzenia, osoba posiadająca bilet wyraża zgodę na publiczne wykorzystanie swojego wizerunku. Zwrot lub zamiana biletu przyjmowana jest tylko i wyłącznie w przypadku odwołania lub przeniesienia wydarzenia na inny niż pierwotnie zaplanowany termin.
 12. Każdy bilet posiada indywidualny numer i kod kreskowy, który weryfikowany jest przy wejściu na wydarzenie/Targi Ślubne WEDDING. Jakakolwiek próba oszustwa zgłaszana jest na policję z art. 286 KK. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety nabyte nieoficjalnymi kanałami sprzedaży.
 13. Organizator zastrzega, że do sprzedaży promocyjnej może być przeznaczona  ograniczona liczba Biletów. Wówczas realizacja zamówień takich Biletów następuje według kolejności wpływania do Organizatora potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się puli Biletów objętych tą formą sprzedaży lub upłynięciem ustalonego przez Organizatora terminu zakończenia  promocji.
 14. Do każdego zamówienia wystawiana jest na życzenie Klienta faktura VAT. W celu otrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest do podania poprawnych danych w trakcie zakupu Biletu. Faktury wysyłane są wyłącznie drogą e-mailową.
 15. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca: komputer stacjonarny, przenośny lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa obsługująca (X)HTML, CSS z włączoną obsługą Javascript. Do rejestracji, zawarcia Umowy i jej realizacji, niezbędny jest aktywny adres poczty elektronicznej.

IV. ODWOŁANIE WYDARZENIA

 1. W przypadku, kiedy wydarzenie / Targi Ślubne WEDDING zostaje odwołana przez Organizatora, Sklep zamieści taką informację na swojej stronie www.e-wedding.pl oraz może wysłać informację mailową do Klientów. Sklep nie zwraca kosztów dojazdu, noclegu, ani innych kosztów pośrednio związanych z ewentualnym uczestnictwem w Imprezie – poza ceną Biletów za odwołaną Imprezę.
 2. Zwroty Biletów w sytuacjach określonych w pkt. IV ust. 1 przyjmowane są i realizowane w terminie do 30 dni od daty poinformowania o tym Klienta.
 3. Poza przypadkiem odwołania wydarzenia i sytuacjami przewidzianymi prawem, zwroty Biletów nie są możliwe.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (Prawo                   odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o  świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.”)

VI. CENY I DOSTAWA BILETU

 1. Cena Biletu zamieszczona w Sklepie zawiera podatek VAT.
 2. Cena zakupu Biletu jest wiążąca dla Sklepu i Klienta według chwili złożenia przez Klienta zamówienia na zakup tego Biletu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany: cen Biletów, rodzajów Biletów, akcji promocyjnych. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmiany zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w Sklepie.
 4. Regulamin Targów Ślubnych WEDDING, na które Sklep sprzedaje Bilety zamieszczony jest bezpośrednio na stronie internetowej www.targislubnewedding.pl, bądź poprzez zamieszczenie przez Sklep na swojej stronie internetowej linku do  strony internetowej Targów Ślubnych WEDDING, gdzie znajduje się dany Regulamin. Zakup Biletu oznacza zgodę na treść takiego regulaminu.
 5. Bilet opatrzony indywidualnym kodem numerycznym i kodem kreskowym, numerem zamówienia, imieniem i nazwiskiem  na  wydarzenie Targi Ślubne WEDDING organizowane przez Organizatora dostarczany jest Klientowi droga elektroniczną w formie potwierdzenia zamówienia bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty za zakupiony bilet. Bilety na imprezy organizowane przez Organizatora dostarczane są Klientowi przez Sklep w formie treści cyfrowych na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w złożonym na formularzu zamówieniu.
 6. Bilet podlega – celem wejścia na imprezę – wymianie na kartę wstępu, opaskę lub identyfikator, w zależności od wydarzenia. Odbiór karty wstępu, opaski lub identyfikatora następuje w oparciu o okazany wydrukowany Bilet lub okazaniem maila z Biletem w urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu.
 7. Odbioru należy dokonać osobiście na terenie wydarzenia/ Targów Ślubnych WEDDING przed jej rozpoczęciem lub w trakcie imprezy, zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu imprezy określonymi na targislubnewedding.pl
 8. Celem odbioru i wydruku treści cyfrowych Klient powinien dysponować co najmniej sprzętem: komputer stacjonarny, przenośny lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa obsługująca (X)HTML, CSS z włączoną obsługą Javascript. Do rejestracji, zawarcia Umowy i jej realizacji, niezbędny jest aktywny adres poczty elektronicznej.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny – spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta, problemami z siecią internet lub innymi okolicznościami, na które Sklep nie miał wpływu.

 

VII. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Bilet z dostawą elektroniczną: przelew elektroniczny lub za pomocą karty płatniczej za pośrednictwem systemu transakcyjnego Dotpay dotpay.pl lub przelew elektroniczny z konta klienta na konto organizatora.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności Dotpay lub Organizatora.
 3. Sklep nie prowadzi formy płatności: „płatność przy odbiorze” i nie wysyła Biletów pocztą i za pobraniem.

 

VIII. REKLAMACJE

  1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji wysłanej na adres Organizatora i lub adres internetowy sklepu. Zakupione bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży biletów Klient powinien się skontaktować ze Sklepem w celu ustalenia postępowania reklamacyjnego.
  2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny Biletu lub zaoferuje mu inne rozwiązanie – do wyboru Klienta.
  3. Wszelkie roszczenia oraz pytania należy kierować na adres e-mail: sklep@e-wedding.pl lub w formie pisemnej na adres: Project Beata Obidzińska, ul.  Al. Wojska Polskiego 22, kod: 05-820 Piastów

IX. DANE OSOBOWE

 1. Zakupując Bilet Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie celem prowadzenia indywidualnego konta, a składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Organizatora (administrator danych) na potrzeby ich przetwarzania dla celów realizacji umowy. Klient może także wrazić zgodę na ich przetwarzanie ich dla celów marketingowych otrzymywania informacji o działalności Organizatora.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie w zakresie określonym w ust. 2 pkt.4 są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 133 poz. 883) Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bilety prezentowane na stronach Sklepu  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827)
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zawarte umowy oraz zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. Klient będący konsumentem po wyczerpaniu trybu reklamacji, o którym mowa w pkt. VII ust.2.Regulaminu może skorzystać z możliwości rozpatrzenia sporu z Organizatorem przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej lub mediacji realizowanej przez Inspekcję Handlową.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10-10-2017.